На 21.01.2013 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия за проект „Възстановяване на градските зелени зони в гр. Етрополе и гр. Бела Паланка”. Водеща организация по проекта е община Бела Паланка.


Стойността  на проекта е  994 907 евро (бюджетът на община Етрополе е 434 805 евро) със срок на изпълнение 24 месеца.


Целта на проекта е да се подобри качеството на живот в общините Бела Паланка и Етрополе чрез облагородяването на градските зелени системи и места за отдих. В момента парка не функционира като такъв. Липсват всички  елементи, които са необходими за ползването му от гражданите и гостите на града: паркова алейна мрежа, елементи за пасивен и активен отдих, елементи за спорт, детски площадки, атракциони, елементи на озеленяване и др. Настоящият проект предлага цялостно решение на част от описаните проблеми.


Основни дейности по проекта:
Проектът е разделен на 2 етапа, като с изпълнението на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира Първия етап.
На първи етап от изпълнението на проекта се предвижда изграждане на атракционна зона, включваща:
O Езеро, чието име ще носи новия парк, с възможност за атракционно ползване от деца като водно-увеселителен център с надуваеми лодки и топки;
o Кафе за посетители на парка, с изглед към езерото и планината;
o Детски площадки в непосредствена близост до кафето;
o Алейна мрежа със зони за пасивен отдих;
o Паркови елементи – градинска чешма, пейки, кошчета за отпадъци;
o Парково осветление;
o  Елементи на озеленяване
На втори етап се предвижда изграждане на зона за спорт, развлечения и пасивен отдих, включващи:
O Инсталация към Езерото, осигуряваща възможността за неговото ползване като ледена пързалка през зимния период;
o Зона за спорт, включваща: фитнес, тенис маси, градински шах;
o Велоалея;
o Алейна мрежа за пасивен отдих;
o Паркови елементи – градинска чешма, пейки, кошчета за отпадъци;
o Парково осветление;
o Елементи на озеленяванеТекст: Ивелина Ботева /Старши експерт „ПИП”/


Тази публикация е изготвена с подкрепата  на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Община Етрополе  носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, която не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата.