3 020 са новообразуваните дела в Районен съд Ботевград през 2012 год. - 2 102 граждански и 918 наказателни, като приключените в края на годината са над 90%.
104 са новообразуваните дела по семейния кодекс за развод и издръжки, 133 по облигационни искове, 52 по Кодекса на труда, 50 бързи производства по чл. 310 ГПК, 167  частни  граждански дела.
През миналата година в ботевградския съд са образувани 1502 заповедни производства по чл.410 и чл. 417 ГПК, с около 400 по-малко спрямо 2011г.
Ръст има при делата за домашно насилие  - 24 са новопостъпилите за изминалите 12 месеца.


303 са наказателните  дела от общ характер, образувани през 2012 г.,  11 наказателни дела от частен характер,  44  по чл. 78а от НК,  249 административно-наказателни, 304 частни наказателни дела.
44 от новоразглежданите дела в Районния съд са по Закона за закрила на детето, 8 са делата за средна телесна повреда , едно  за изнасилване, 81 за кражби, 7 за грабежи, 4 за присвоявания, 6 за измами.   
Броят на осъдените лица и осъдителни присъди е 323. Наказаните лица на основание чл. 78а НК са 40, оправдани са седем лица поради липса на доказателства. С присъда от 3 до 15 г. е едно лице, а 116 - до 3 г, от които 74 с условни присъди. 192-ма са осъдени с пробация, 10 с обществено порицание и едно лице с глоба. За отчетния период са осъдени 20 непълнолетни лица.
От съда не отчитат дела със значим обществен интерес, както и спад в броя на върнатите от съда на прокуратурата дела за доразследване.
Голям е броят на несвършените изпълнителни дела - 1644, по които държавните съдебни изпълнители трябва да съберат малко над 26 милиона лева.