За изпълнение на Инвестиционната програма за 2013 г. общината ще осигури 33 647 911 лева, от които: 729 200 лв. – целева субсидия; 1 633 603 лв. – финансиране с приходи от продажби на общински нефинансови активи; 8 903 521 лв. – финансиране по ПУДООС, фонд „Козлодуй” и други; 15 508 630 лева - финансиране по европейски програми; 770 629 лева съфинансиране от общината по европейски програми; 6 102 328 лева – друго финансиране.  


Инвестиционната програма за тази година включва:
 
БОТЕВГРАД
Мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Славейче” – 280 030 лв.
Мерки за енергийна ефективност на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – 655 543 лв.
Мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Слънце – 127 645 лв.
Рекултивация на съществуващо сметище на Община Ботевград – 2 000 000 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детската ясла „Здравец” – 350 000 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда кв.28 към ОДЗ „Иглика” – 390 000 лв.
Строителство на съблекални и тоалетни, реконструкция на техническата инфраструктура в областта на спорта по проект за трансгранично сътрудничество между Ботевград и Палилула, Република Сърбия.  – 77 918 лв.
Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип по проект  „Ние сме част от вас”-ОПРР – 982 893 лв.
Изграждане на ротонда и околно пространство в централна градска част  - ФОРУМ в гр.Ботевград – 222 924 лв.
Извършване на ремонтни дейности в сградата на общинска администрация – 33 250 лв.
Изграждане на многофункционална спортна зала – 5 041 000 лв.
Вертикална планировка на многофункционална спортна зала – 300 000 лв.
Довършване на нова Детска градина в ОУ "Васил Левски" – 50 000 лв.
Реализация на проект „Община Ботевград привлекателна дестинация за атрактивен култ. исторически, еко и спортно- развлекателен център – 2 159 188 лв.
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея – 10 058 008 лв., в това число за довеждаща и съпътстваща инфраструктура в Зелин – 1 606 858 лв.
Реализиране на проект  „Административен капацитет - извършване на междинна оценка на въздействието на плана за развитие на Общината” – 340 308 лв.
Дефилир на духовата музика – 323 301 лв.
Възстановяване на улица ул.”Искър” в гр.Ботевград  - 20 909 лв.
Път І-3 граница от общ.Правец-Ботевград от О.Т.155 до О.Т.138 – 72 000 лв.
Път І-3 граница от общ.Правец-Ботевград от О.Т.115 до О.Т.571 – 104 736 лв.
Път І-3 граница от общ.Правец-Ботевград от О.Т.171 до О.Т.340 – 64 320 лв.
Път Ботевград-Зелин от О.Т.231 до разклона за м.Чеканица – 66 931 лв.
Ремонт и възстановяване на ул."Ст.Стамболов" в участъка от ул."Захари Стоянов" до ул."Г.Бенковски" – 13 017 лв.
Ремонт и възстановяване на ул."Хаджи Димитър" в участъка от ул."Патриарх Евтимий" до О.Т.529"б" – 21 081 лв.
Ремонт и възстановяване на ул."4-та" в Зелин – 49 910 лв.
Ремонт и възстановяване на ул."Патриарх Евтимий" в града – 65 664 лв.


ТРУДОВЕЦ
Довеждащ колектор от с.Трудовец до пречиствателната станция за отпадни води в Ботевград – 1 655 065 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Здравец” – 350 000 лв.
Възстановяване на ул. „Шишман”  – 36 000 лв.
Възстановяване на ул. „Славянска” – 30 500 лв.
Възстановяване на ул. „Поп Михо” – 15 000 лв.
Възстановяване на ул. „Манастирица” - 31 050 лв.
Път І-3 граница от общ.Правец-Ботевград от О.Т.42 до О.Т.72 – 63 412, 80 лв.
Изработка, доставка и монтаж на технологично оборудване за Модулна пречиствателна станция за питейни води – 2 502,52 лв.
Изграждане на подпорна стена на ул."Христо Ботев" по поречието на р.Касица – 150 000 лв.ВРАЧЕШ
Частично изграждане на битова канализация по улици по плана на с.Врачеш – 1 569 048 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина” – 310 884 лв.
Възстановяване на ул. „Розова Долина” – 48 450 лв
Възстановяване на ул. „Стара планина” – 13 125
Възстановяване на ул.„Цар Иван Шишман”  - 59 700 лв.
Възстановяване на ул. „Георги Бенковски” – 25 000 лв.
Възстановяване на ул. „Софроний Врачански" и част от ул."Витиня" – 35 000
 лв.
Път І-1-Врачеш-Врачешки манастир от края на с.Врачеш от О.Т.278 по посока Врачешки манастир – 71 040 лв.
Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие по улици ''Патриарх Евтимий'', ''Цар Освободител'' и "Еделвайс" – 194 985 лв.СКРАВЕНА
Изграждане на канализационна мрежа на част от улици "Васил Левски", "Хаджи Димитър", "Подпоручик П.Георгиев" и "Свобода"  - 39 907 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина” – 179 388 лв.
Възстановяване на ул. „Стара планина” – 94 500 лв.
Ремонт и възстановяване на улуци в м."Лозята" – 50 000 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 430 000 лв.
Подмяна на водопроводна мрежа и възстановяване на улици – 900 000 лв.
Ремонт и възтановяване на асфалтово покритие по ул."Танчо Гайдарски", "Г.Апостолов", "Симеон", "Никола Вапцаров" и изкърпване на ул."Васил Левски" и "Кап.Георги поп Димитров"  - 25 399 лв.
Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие по улици "Паисий", "Опълченска", "Аспарух", "Медвен", "Васил Друмев" и "Оборище" в с.Новачене и ул."Койдановец" в с.Скравена – 24 350 лв.
Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие по улици "Осми март", "Муканска", "Медвен", "Церовица" в Паланката – 89 854 лв.НОВАЧЕНЕ
Изграждане реконструкция на брегоукрепващи съоражения на р. Рударка и р. Новаченка – 513 222 лв.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Зора”. – 300 000 лв.
Изграждане на вътрешнообиколен захранващ водопровод – 390 000 лв..
Възстановяване на ул.”Васил Левски”  - 30 000 лв.
Възстановяване на ул. „Елин Пелин”  - 26 000 лв.
Възстановяване на ул. „Новаченка”  - 49 375 лв.
Възстановяване на ул. „Ив.Вазов”  - 16 800 лв.
Път SFO2050-с.Новачене-с.Гурково от О.Т.58 до О.Т.88 – 87 360 лв.


ЛИТАКОВО
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Здравец” – 300 000 лв.
Възстановяване на ул. „Брезовица”  – 30 000 лв.
Възстановяване на ул. „Възход”  - 40 950 лв.
Възстановяване на ул. „Писана”  - 34 500 лв.


ГУРКОВО
Възстановяване на ул.”Коцовска” – 13 721 лв.
Възстановяване на ул.”Горнокрайска” – 45 738 лв. 
Изграждане канализационна мрежа – 40 000 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.


БОЖЕНИЦА
Възстановяване на ул.”Дюлински Проход” – 22 325 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.


ЛИПНИЦА
Ремонт и възстановяване на улици – 60 000 лв.
РАДОТИНА
Възстановяване на ул.”Бабинград” – 13 395 лв.
Възстановяване на ул.”Градината” – 38 877 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.


ЕЛОВ ДОЛ
Ремонт и възстановяване на улици – 30 000 лв.
РАШКОВО
Възстановяване на ул.”Цветко Лозарски” – 11 761 лв.
Възстановяване на ул.”Отец Пайсий Хилендарски”  - 9 148 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.


КРАЕВО
Ремонт и възстановяване на улици – 60 000 лв.


РАДОТИНА
Възстановяване на ул.”Бабинград” – 13 395 лв.
Възстановяване на ул.”Градината” – 38 877 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.


РАШКОВО
Възстановяване на ул.”Цветко Лозарски” – 11 761 лв.
Възстановяване на ул.”Отец Пайсий Хилендарски”  - 9 148 лв.
Пречиствателна станция за питейни води – 280 000 лв.