Все повече хора преминават на профилактичен преглед, показват данни на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. През изминалата година 2 345 243 здравноосигурени лица над 18 години са направили профилактичен преглед при личния си лекар. Те са близо 120 000 повече в сравнение с предходната 2011 год.


Увеличение на профилактичните прегледи има и при децата на възраст от 2 до 7 години. Във възрастовата група от 0 до 1 година през миналата година лекарите са извършили над 600 000 профилактични прегледи. Над 214 000 прегледи са направени на деца между 1 и 2 години и близо 640 000 - на деца на възраст между 7 и 18 години.
На децата от 0 до 18 години са направени 1 115 000 имунизации.


Сключилите договор с НЗОК общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти са задължени да извършват профилактични прегледи и да назначават изследвания и консултации във връзка с тях на лица над 18 години, както и на деца и на бременни жени по програмите „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“.


Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да постави на общодостъпно място информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 години.


При провеждането на профилактичния преглед в случай, че пациентът попада в определена рискова група (риск да се развият сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания или захарен диабет), при необходимост и по преценка на личния лекар, се издава направление за консултация със специалист по профила на риска. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално значими и приоритетни за страната заболявания.


Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай, че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести. Децата до 1 година подлежат на профилактични прегледи ежемесечно, от 1 до 2 години – 4 пъти в годината, от 2 до 7 години – два пъти годишно, а от 7 до 18 години – един път годишно.


От 2013 година в пакета за профилактика при децата е включено и едно ново изследване - ехография на отделителна система при деца до 1 година.


Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществява от специалист по акушерство и гинекология.