България иска от ЕК увеличение на финансовата компенсация за затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщи днес във Варна министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров при откриването на информационен ден по програмата "Интелигентна енергия - Европа 2008".

По думите му преговорите вече са започнали. "Надеждите ни са да се договорим с Европейската комисия да увеличим парите. Ако блоковете на "Козлодуй" работеха, тези 350 млн. евро, които вече са ни осигурени, се връщат на България за около година и половина.

Затова смятаме, че сумата е малка. Стартирали сме преговорите", заяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. "Разчитаме средствата да бъдат поне удвоени", допълни той и припомни, че компенсацията е 550 млн. евро до 2009 г., като до момента от тях са усвоени около 350 млн. евро.

Програмата "Интелигентна енергия - Европа 2008" финансира проекти в три направления. Те са за повишаване на енергийната ефективност и за използването на алтернативни източници.

За тази година програмата отпуска за България около 45 млн. евро. Проектите, с които се кандидатства, трябва да са на стойност между 500 хиляди евро и 2,5 млн. евро.

Срокът за представянето им е 26 юни. Петър Димитров коментира и възможностите на фонд "Енергийна ефективност", чиито бюджет за тази година е 10 млн. лв.

Фондът финансира проекти на стойност между 30 хиляди лв. и 3 милиона лева. За тази година международният фонд "Козлодуй" разполага с 50 млн. евро, каза Димитров.

Според думите му България е на кръстопът дали да избере традиционните енергийни източници или алтернативните. "Като цяло Западна Европа и развитият свят се ориентират преди всичко към алтернативните енергийни източници.

В същото време ние не сме изчерпали възможностите на традиционните източници", каза министър Димитров и добави, че ако ние слезем до средните нива на потребление на електроенергия за ЕС, това означава да намалим потреблението си около 10 пъти.

Министърът подчерта, че България трябва да намали емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 година, да постигне 16 % дял на енергията от възобновяеми енергийни източници, 10 % дял на биогоривата използвани в транспорта, както и 20 % енергийни спестявания.