Проектът „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм” на Община Ботевград бе представен на пресконференция, която се проведе днес в зала „Орханиец” на Исторически музей – Ботевград. Той е на стойност 3 394 992.25 лева. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.
Част от дейностите по проекта вече са факт. Със средства по него е изграден и оборудван Историческият музей в Ботевград. Другите основни дейности, които предстоят да бъдат реализирани, са: експониране, консервация, реставрация и адаптиране на културно-историческите паметници - крепостта „Боженишки урвич”, скалната църква и скалното помещение от Средновековието и часовниковата кула в Ботевград; създаване на информационен център и Въвеждане на географска информационна система; изграждане на подходяща техническа инфраструктура на територията на културно-историческите обекти, природните забележителности и спортното-развлекателните съоръжения в региона на Общината; професионално обучение на обслужващия персона на туризма.
Очакваните резултати от проекта са: създаване на конкурентноспособен туристически продукт, обезпечен с достатъчно финансови средства и човешки ресурси, подкрепа за туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал и други.
По проекта ще бъдат проведени и други срещи, на които присъстващите ще бъдат запознати с хода на неговото изпълнение и свършената работа. Това каза Цонка Иванова, ръководител на проекта.