От явилите се 146 ученици от "Марконис" на изпитите на университета Кеймбридж (73 кандидати) и изпитите на Пиърсън (73 кандидати) няма нито един скъсан. Отличните оценки са над 40 %. Тази година повече шестици има на изпитите на Кеймбридж, но общият брой на оценките между Отличен 6,00 и Мн. добър 5,00 по шестобалната система е 95, или над 65% от положилите международните изпити, съобщиха от училището.


Повече от традиция е вече всяка година ученици на “Марконис” да стават студенти в престижни университети в България и чужбина. Щастливите студенти този път са Йоанна Панталеева и Тодор Цеков. Йоанна Панталеева е приета в два български университета още при първо класиране –  в специалност „Международни отношения“  на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски", както и в специалност „Политически науки с английски език" – Университет за национално и световно стопанство.


Тодор Цеков ще се обучава  в Холандия във Fontys University of Applied Sciences в специалност “Софтуерно инженерство и информационни технологии”. 


Според управителя на “Марконис” Николай Николов “резултатите за пореден път недвусмислено показват, че качеството на предлаганите услуги в “Марконис” е на високо ниво” и това дава увереност на Николов, “че пътят, по който върви училището, е верен”. Той благодари на колегите си, които “с много любов, професионализъм и отдаденост постоянно обгрижват обучаваните”


Новата учебна 2013/2014 година за “Марконис” започва на 16 септември 2013 г., а записването вече е в ход, съобщиха от училището.