Предстоят съкращения в общинската администрация. Това става ясно от докладна, включена в дневния ред на днешната извънредна сесия, която ще се проведе от 17 часа в малкия салон на читалище "Христо Ботев". Общинското ръководство предлага да се съкрати: една щатна бройка – главен специалист „ТСУ и техническо обслужване”, в дирекция „Устройство на територията”, отдел „Ръководство и контрол по устройство на територията”; 0.5 щатна бройка – главен специалист „Отбранително мобилизационна подготовка”; 0.5 щатна бройка – старши специалист в кметство Новачене.
Ако промените в числеността на персонала на общинската администрация бъдат приети от ОбС, те ще влязат в сила от 1 октомври 2013 год.
В докладната се посочва, че съкращенията се налагат поради „намаляване на разходите за издръжка на персонала и по-пълноценното използване потенциала за работа на служителите.”.