„Поне на този етап няма да бъде учредено право на строеж върху терен с площ от 611 кв.м, отреден за сграда ниско застрояване – кафе сладкарница, ресторант, търговски център и боулинг зала. Все още уточняваме инвестиционните намерения на Общината и собственици на самостоятелни обекти в същия имот. Евентуално бихме разгледали техни бъдещи проекти“. Това заяви кметът Георги Георгиев на редовното заседание на ОбС, което се проведе миналия четвъртък. Той предложи теренът да бъде изваден от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Двайсет съветници дадоха своята подкрепа, 1 бе против, 4-ма се въздържаха, а трима въобще не участваха в гласуването.


По време на обсъждането Иван Гавалюгов изрази мнение, че това предложение е поредното доказателство за хаотичната и непоследователна политика на общината. „По решение на ОбС общината обяви търг за учредено право на строеж върху тези 611 кв.м. По неизвестни причини обаче търгът беше прекратен, а впоследствие въобще не се състоя. Близо година нищо не се случи по взетото през декември  2012 г. решение”, каза съветникът. Той попита дали истинската причина за изваждането на терена от програмата за управление и разпореждане с общинско имущество не е внесеното  през  това лято искане на  фирма „Лекс груп”, собственик на помещенията в подлеза, за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ във връзка с тяхно инвестиционно намерение, което ще се реализира върху въпросните 611 кв.м.
В отговор кметът Георги Георгиев заяви: “Аз лично не знам кога и дали е внесено подобно искане. Но знам, че има сериозни разминавания в намеренията на тази фирма с онова, което трябва да се извърши според главния архитект. По тази причина всичко остава само като намерения и в момента няма движение по процедури за промяна на ПУП в този имот. Ако инвеститорите имат подобно искане, то те ще трябва да ограничат инвестициите си в рамките на площта, която за закупили – около 450-460 кв.м в подлеза, тъй като при довършване на ремонтните дейности около ротондата се навлиза в тази квадратура и незастроени ще останат около 112 кв.м.
Гавалюгов обаче оспори твърденията на кмета, че няма движение по процедурата за изменение на ПУП-а в УПИ I кв.65, както и това, че главният архитект има сериозни забележки по отношение искането на инвеститора, като се аргументира така: „На 12-ти август, представител на „Лекс груп” е внесъл искане за допускане изменение на подробен устройствен план с мотивирано предложение - задание за проектиране и искане за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ. В тази връзка, на 3-ти октомври, Общинският експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, чийто председател е именно главният архитект на Общината, е разгледал предложението и е дал положително становище на искането и предлага на кмета да одобри заданието за проектиране, и да разреши изработването на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ, след съответните съгласувания, изискуеми от закона. Тези факти красноречиво доказват, че има движение по въпросното искане, както и че главния архитект, в качеството си на председател на ОЕСУТ и с решаващ глас в съвета, е съгласен с предложението на инвеститора, а не обратното. Тази  информация е от официален документ, който ми е предоставен от Община Ботевград по повод жалба до РДНСК. Под информацията в този документ стои подписа на Георги Георгиев, което би трябвало да означава, че той е напълно наясно с всички горепосочени факти. Освен това, неспазвайки решението на ОбС за организиране на търг за продажба на отстъпено право на застрояване, допълнено с решение за изтегляне на този имот от програмата за управление, става ясно, че Общината има намерения да удовлетвори инвестиционните намерения на конкретен инвеститор без търг, отнемайки по този начин правото и възможността на други заинтересовани лица да придобият отстъпено право на строеж в идеалния център на Ботевград и да реализират строителството на боулинг зала и кафе сладкарница, предвидени в проекта за реконструкция на площадното пространство.”.
След това изказване кметът проведе телефонен разговор с арх. Арбова. За разлика от друг път, когато прави подобни справки по телефона по време на общински заседания, мобилният му апарат не бе поставен до микрофона и включвен вискоговорител, така че разговорът не стана достояние на присъстващите в залата. След като приключи разговорът, Георгиев информира съветниците, че ОЕСУТ действително се е произнесъл положително по искането на инвеститорите за изработка на ПУП, но всичко е приключило дотук. „При мен все още нищо не е дошло. Когато дойде, ще напиша докладна до Общинския съвет, който трябва да се произнесе”, каза Георги Георгиев и допълни: „Нищо далаверско няма на този „Форум”. Не си губете времето, а го насочете  в нещо позитивно. Този „Форум” ще донесе много червени точки на общинската администрация.”.