На 22.11.2013 година /петък/ от 17:00 часа в Малкия салон при


НЧ ,,Тодор Пеев-1871‘‘ ще се проведе среща-разговор на ученици с


Джоко Росич.


З А П О В Я Д А Й Т Е ! ! !