На извънредното заседание, което се проведе днес, Общинският съвет упълномощи кмета Георги Георгиев да подпише запис на заповед като обезпечение за авансово плащане по проекта, който общината спечели по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони. Както Ви информирахме по-рано днес, договорът за финансиране бе подписан от градоначалника в Държавен фонд „Земеделие”.


По този проект няма да се изгражда пречиствателна станция в Боженица. Той беше на стойност 5 600 000 лева, но сумата е намалена с 600 000 лева. Причината е, че общинска фирма ВиК „Бебреш” - от тарикатлък, в продължение на много години не е плащала годишната държавна такса към Басейнова дирекция. В същото време дружеството е подавало вода в селото без разрешение за водоползване. Таксата в размер на 50 000 лева вече е платена, но не можахме да се включим във времето за представяне на разрешителното. Така че по вина на общинската фирма ВиК няма да се изгражда сега пречиствателна станция в Боженица, която хората очакват от доста време”, каза Георги Георгиев пред ОбС. Той поясни, че със средствата в размер на близо 5 000 000 лева ще бъдат изпълнени следните обекти: пречиствателна станция за питейни води в Скравена – за около 600 000 лева; подмяна на водопроводната мрежа и възстановяване на улиците в същото село – около 2 200 000 лева; пречиствателна станция за питейни води в Гурково – за около 300 000 лева; подмяна на водопровод и възстановяване на улици в селото - 60 000 лева; пречиствателна станция за питейни води в Радотина - около 315 000 лв.; изграждане на два водопровода в Новачене – за близо 620 000 лева; подмяна на водопровода по главната улица в Литаково - от пенсионерския клуб до края на селото, и възстановяване на асфалтова настилка след това.