Редовното заседание на ОбС започна с празнично настроение. Дядо Коледа отправи пожелания към съветниците за ползотворна работа и успешна 2014 година им раздаде подаръци от името на ръководствата на общината и читалище „Христо Ботев” – календари, по бутилка червено вино, бонбониера и картичка с пожелание. Веднага след това ОбС гласува дневния ред, по който протича редовното заседание и започна работа.


Първа точка бе приемане на информация за развитие на спорта в общината за периода юли – декември  2013 год. Думата за изказване поиска Иван Гавалюгов.  Той прочете анализ на представения отчет и постави въпроси по него, които предостави и писмено на кмета Георги Георгиев за отговор. Градоначалникът обаче отказа да отговори с мотива, че те не са внесени по реда, регламентиран в правилника за работа на Общинския съвет. Георги Георгиев каза, че от 1 юни до момента за спортна дейност в общината са осигурени 149 000 лева, а не само за баскетболния клуб, както е записано в докладната до ОбС. Според Иван Гавалюгов това налага да бъдат направени промени в текста на отчета, тъй като в него е записано следното: „Останалите клубове не са получавали пряко финансова помощ от общината през периода юли – декември 2013 год.” . Кметът предложи това изречение да отпадне от текста.


В хода на обсъждането на отчета Иван Гавалюгов каза, че Комисията по спорта в Общинския съвет е фиктивна, защото нейните предложения за разпределение на средствата за спорт не се взимат предвид. В отговор кметът заяви, че средствата не се разпределят от Комисията, а от общинската администрация.


В пълен разрез с обсъжданата тема, кметът Георгиев вметна: „Фактите показват, че Иван Гавалюгов не е спортен деятел със заслуги към баскетбола. Той върна отбора на последно място в България. Ръководството на баскетболния клуб искаше да го дам на прокурор, но аз отказах”.


"Искам да ме дадете на прокурор", отговори Иван Гавалюгов.


Очаквайте подробности по темата по-късно днес.