Какви се очаква да бъдат месечните експлоатационни разходи на новата спортна зала и предвиждат ли се тези средства в новия общински бюджет?


Не мога да кажа какви са очакванията. Не сме имало до момента такава зала, за да направим сравнение или аналог. Като се открие, живот и здраве, и започне да функционира, след няколко месеца, ще можем да кажем. Ние все още незнаем какъв щат ще бъде утвърден за тази зала. Нещо повече даже ще ви кажа – аз не знам дали общината, или няма да се премине към вариант да се търси фирма, която да поеме мениджмънта на залата. Защото това не е зала „Балкан”, в която да назначим трима човека. Няма да си играем на отвори ми – затвори ми. Това много сериозно съоръжение, в което ще има международни участия.
При всички положения в новия бюджет на Община Ботевград ще видите, че има разлика спрямо миналата година в средствата за спорт и спортна дейност. Тази разлика е именно в това, че сме предвидили финансови средства за разходи по залата. За миналата година средствата за спорт мисля, че бяха 250 000 лева, а тази година сме заложили със 100 000 лева повече.


Каква сума до момента е изплатила Община Ботевград на фирмата изпълнител на обекта, каква сума остава да се изплати и каква сума от плащанията е, или ще бъде, от банков заем?


В тази зала съм отговарял поне три-четири пъти каква е сумата. Пак ще я кажа и ще Ви моля повече да ме питате. До момента на фирмата, която изгради залата, сме изплатили  5 700 000 лева, остава да изплатим още 1 800 000 лева – 1 300 000 лева – за самата зала, и 500 000 лева – за вертикалната планировка – плочки, осветление, шадравани и други. Тези 1 800 000 лева ще бъдат от банковия заем, който е изтеглила общината. Освен тях ние имаме до момента да плащаме някъде към 800 000 лева към банката, които сме използвали за залата. Общо 2 600 000 лева имаме ангажимент по залата. Но считайте, че ангажиментът ни е 1 800 000 лева.
Между другото искам да ви кажа, да сте в час, за заема от 3 000 000 лева. Трите милиона са за първата година, втората година отиваме на 2 100 000 лева, а другата година – от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015, ще имаме 1 100 000. Не са 3 000 000 непрекъснато.
Не съм се отказал да търся начини, форми и средства – дали с продажба на имущество, утвърдено от ОбС, дали с привличане на средства по друг начин, да си платим залата. Започваме да събираме данъци – това ще ни даде възможност да си решим финансово нещата. Ние трябва да съберем 3 500 000 лева от данъци. От тях може да покрием тези 2 600 000 лева, които дължим на банката.


Кои персонално са лицата, коитоса направили разпределението на общинските средства за спорт, осигурени през 2013-та година, и по какви критерии е направено това разпределение?


Ако четете действащия Закон за управление на общинския бюджет през 2013 год., а през тази  година този Закон, знаете, че беше ликвидиран и беше утвърден Закон за управление на публичните финанси. Там ясно, точно и безапелационно е написан: разпоредител на общинския бюджет е кметът. Няма Общински съвет, няма еди-кой си. Ни сме внесли за миналата година бюджета. Общинският съвет го е приел. След като го е приел – това е законовата рамка. Вие сте до приемането, аз се разпореждам с общинския бюджет. Затова за проверките, за които Вие драскате, те не проверяват Вас – общинските съветници, а проверяват мен и чиновниците, с които работя. В тази връзка аз съм разпоредил влагането на тези средства, които са определени за спорт през миналата година – 250 000 лева. Как сме ги харчили? Първо,  има служител, който отговаря за спорта и спортните имоти в общината. Извиквам Петко Колев и го питам какви докладни има разходи в областта на спорта. От парите, с които разполагаме, преценяваме какво можем да покрием. На следващо място, има председател на Комисията по спорта. С него също решаваме как да бъдат разпределени средствата. Това е начинът, кой разпорежда и как са харчени парите за спорт.
Аз съм критерий. Давам пример -  Петко Колев ме информира, че Добринка Николова е внесла докладна, че акробатите отиват на състезание и са им необходими 3000 лева. Пиша отгоре до главния счетоводител да реши въпроса от средствата за спорт, определени със съответното решение на ОбС. Днес ми казва: „Г-н кмете, дойдоха за заплати на баскетболистите.”. Отвръщам „Г-жо главен счетоводител, решете въпроса от средствата за спорт, определени с Решение на ОбС.”. И така за всичко, което е свързано  със спорт и спортна дейност, докато светне лампата колко средства сме осигурили.На кои треньори по видове спорт Община Ботевград е изплащала възнаграждения по договор през 2013-та година, какво е било месечното възнаграждение по тези договори и за кои месеци и на кои треньори са изплатени тези възнаграждения?


На треньорите по баскетбол заплатите се плащат от клуба. Това означава, че трябва да питаш Управителния съвет. Продължавам по въпроса, понеже адв. Стоянов и Маргарита Кирова ми казват, че не мога да обявявам цифрите, през 2013 год. са изплатени 14 900 лева на петима треньори. Това са: Добринка Николова – треньор по акробатика , Григор Стойчовски, Димитър Добревски – и двамата треньори по футбол, Цветолюб Илиев – треньор по таекуондо, Марин Гогов – треньор по тенис на корт. Първите трима не са получавали заплати за месеците юли, август и септември, той като тогава няма тренировки. Цветолюб Илев и Марин Гогов също не са получавали възнаграждение за тези три месеца, не са получавали и за последните три месеца на годината, защото не са сключили договор. През миналата години заплати са изплатени на още трима човека:  Мирослав Божков – поддръжка спортни имоти, не е получил за месеците юли, август и септември; Васил Паланковски – отговаря за поддръжката на стадиона, не е получил само за месец октомври;  Христо Илиев – също поддръжка – е получавал възнаграждение всеки месец. Общо на тримата са изплатени общо 11 075 лева.  


По време на заседанието на ОбС Иван Гавалюгов зададе още един въпрос на кмета Георги Георгиев: „След като казвате, че Вие лично, в качеството си на кмет, разпределяте средствата за спорт, след като са гласувани в ОбС, от друга страна сте председател на баскетболен клуб „Балкан”, не мислите ли, че има конфликт на интереси, и то доста явен?


„Според мен няма. Още когато станах председател на баскетболния клуб, подписах декларация, че няма да участвам в разпределението на финансови средства в Дружество „Балкан”. Ангажиментите в този случай се изпълняват от зам.-кмета Андреев.