Много въпроси отправиха съветниците по време на обсъждането на отчета на МБАЛ – Ботевград за миналата година. Яница Иванова попита каква е причината здравното заведение да не кандидатства с проекти за допълнително финансиране. Тя предложи в отчетът на болницата да включва брутния приход на отделенията. Според Цветелин Цветков ръководството на здравното заведение трябва да назначава на работа местни специалисти, за да намали разходите за транспорт, които се правят за осигуряване на специалисти от София. Филип Филипов попита управителя на МБАЛ д-р Филев защо не е уведомил съответните органи за сигналите за корупция в Родилно отделение. Съветникът постави въпроса и за заема, който фигурира в отчета като задължение на болницата. Д-р Веселка Златева каза, че приветства идеята на ръководството на болницата да дава рамо на местни специалисти. „По този начин ние, лекарите от болничната помощ, можем да консултираме с тях лечението на пациентите, които им изпращаме”, каза тя.


По първия въпрос д-р Филип Филев отговори, че през миналия програмен период болницата е кандидатствала с проект за енергийна ефективност, но е била извадена от списъка по неясни критерии. Управителят на МБАЛ съобщи, че през миналата седмица лично е разговарял със зам.-министъра на здравеопазването Бойко Пенков по въпроси, свързани със следващия програмен период и възможностите на общинските болници да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност и закупуване на медицинска апаратура. „Новият програмен период ще стартира през май и ние ще направим всичко възможно болницата да се включи в него с проекти”, допълни д-р Филев.


По поставените въпроси за обезпечаването на МБАЛ с местни млади кадри, той заяви, че такива има, но те търсят реализация в столични болници, тъй като там им се предлагат по-високи възнаграждения.


„Не уведомих Прокуратурата за сигналите за корупция в Родилно отделение, но смятам, че проблемът е решен с провеждането на конкурса за началник на отделението” – така д-р Филев отговори на питането, отправено от Филип Филипов.


В хода на обсъждането бе изяснен въпросът за заема от около 1 800 000 лева. „Той е предоставен на болницата от общината и тя си го поема. Общината се явява единствен кредитор на болницата. Така няма опасност МБАЛ да бъде обявена в несъстоятелност”,  каза кметът Георги Георгиев. „Ботевград има устойчиво работеща болница с работещи управител и екип”, добави градоначалникът. Неговата единствена препоръка към ръководството на МБАЛ бе да „свали на нула цифрата в графата „задължения към доставчици”.


По време на обсъждането на отчета общинският съветник Иван Начев от групата на ГЕРБ предложи всеки съветник да поеме разходите за ремонт на една болнична стая. Кметът Георги Георгиев обяви, че също е готов да даде лични средства за реализиране на идеята. В тази връзка д-р Марияна Горгачева каза:„Неотдавна петима съветници събрахме средства за апаратура за Детско отделение. Тогава поставихме въпроса, но други съмишленици не се отзоваха.”.


В края на обсъждането д-р Филев заяви, че загубата на болницата за 2013 год. – в размер на 80 000 лева”, не го притеснява и до края на годината тя ще бъде покрита.