На вчерашното си  заседание  ОбС прие отчета на МБАЛ Ботевград за 2016 г.. Точката в проекта за решение да не се освобождава от отговорност предишният управител на дружеството – д-р Филип Филев,  за периода 01.01.2016 г. – 14.10. 2016 г. не получи подкрепа. Общо 11 съветници от ОББО гласуваха „против” това предложение, 14 бяха “за“. В същото време точката сегашният управител д-р Красимир Кушев да не бъде освободен от отговорност за периода от началото на неговото назначаване – 16. 12.2016 г , до  31.12.2016 г. получи 25 гласа “за“.


Преди процедурата по гласуване дори възникна спор, предизвикан от Георги Георгиев. Той твърдеше, че д-р Филев е освободен от отговорност с предишно решение на ОбС. Кметът Иван Гавалюгов няколко пъти повтори, че такова решение всъщност няма. Юристът на Общинския съвет Христо Якимов също потвърди, че д-р Филев е освободен от длъжност, но не и от отговорност за отчетния период.  


„Няма срок за извършено престъпление. Ако д-р Филев е извършил престъпление, ще си отговаря,  може и двайсет години да минат”, заключи Георгиев.  Настоящият управител на болницата д-р Кушев поясни, че управителите не се освобождават от отговорност, докато не се приемат финансовият отчет и баланса.


В хода на обсъждането на отчета за дейността на МБАЛ през миналата година, д-р Красимир Кушев подчерта, че най-голям проблем на болницата си остава кадровият. „Медицинските специалисти са намалели от 55 на 39, и то само за две години. Пациентите също са намелели, което рефлектира върху приходите на лечебното заведение. Имаме по-малко болни, получаваме по-малко пари от Здравната каса, а разходите за отопление, осветление, вода – си остават същите”, обясни управителят.


Д-р Кушев обаче увери съветниците, че през тази година болницата може да постигне приходите от 3 900 000 лева, заложени в бизнес-плана на здравното заведение за 2017 г.. Той се аргументира, че средствата, получени от Здравната каса през първите три месеца на годината – над 200 000 лева на месец, му дават основание да смята, че плануваните приходи са постижими и болницата ще може да си плати част от задълженията. 


“Дълговете на болницата са 300 000 лева. В края на отчетния период те нараснаха със 100 000 лева. Причината е, че болницата има неплатени сметки от 2012 до 2015 година, по които са натрупани лихви“, съобщи д-р Кушев пред ОбС. Той информира съветниците, че е сключил няколко споразумения с кредитори за разсрочено плащане. 


Управителят на болницата обърна внимание и на друг съществен проблем в здравното заведение – амортизираната медицинска апаратура. “Трябва да се опитаме да я подменим, най-вече да се насочим към хемодиализата, тъй като това отделение дава половин милион приходи на тази болница“, подчерта той. Д-р Кушев благодари на общината за това, че осигури средства за ремонт на кухненския блок и оборудване, както и за финансовата помощ, отпусната за ремонт на покрива над хирургичните зали. 


От отговора на д-р Кушев на въпрос на съветника Спасен Ценов за това как възнамерява да реши проблема с кадровата обезпеченост на болницата, стана ясно, че заплатите в болницата са били разнородни. “Лекарите са получавали от 800 до 2000 лева – необяснимо защо. Прилаган е индивидуален подход“, обяви управителят на МБАЛ. 


Д-р Веселка Златева благодари за подробния отчет. По повод изказването на д-р Кушев за натрупаните задължения през по-горе споменатите години, тя заяви, че явно предишното управление на болницата е заблуждавало съветниците, че дружеството е в добро финансово състояние. 


Кметът Иван Гавалюгов бе категоричен, че общината ще продължава да подпомага своите търговски дружество, когато това е в интерес на жителите на града и селата. Той съобщи, че предстои да бъдат внесени докладни в ОбС за отпускане на средства за нова медицинска апаратура. Гавалюгов напомни, че в бюджета на общината за тази година са предвидени и средства за подпомагане на лекари, които искат да придобият специалност, като от тях се очаква да останат да работят в МБАЛ Ботевград.


“Искам да поздравя д-р Кушев. Той доказа на всички ни, че решението за смяна на управителя на болницата е било правилно. Цифрите го доказват. Пожелавам му да върви в тази възходяща посока, не само във финансово отношение, която ще доведе до най-важното – предоставяне на качествени медицински услуги, от каквито населението се нуждае“, каза в заключение кметът Иван Гавалюгов.