Само на 200 метра от последните жилища в района на бившето ТКЗС по пътя за Зелин се носи невъобразима смрад. Тя идва от огромна шахта, в която са изхвърлени вътрешности от големи животни - вероятно крави и телета. Черва, стомаси, кожи, кости, над които кръжат рояци мухи е стряскащата гледка.Тъй като шахтата е пълна с вода, животинските вътрешности плуват на повърхността, а водата се просмуква и тръгва към града.
За съжаление, това е пореден случай, в който алармираме, че неизвестни лица пълнят шахтите в Ботевград с животински вътрешности. Преди около месец показахме шахтите на площадката на бившия завод "Чавдар". Те също бяха запълнени с кости и кожи от животни. Сега явно нелегалната кланица си е намерила друго депо. Впрочем - целият район на бившето ТКСЗ се е превърнал в огромно нерегламентирано сметище най-вече за строителни отпадъци.
Изхвърлянето на животински отпадъци е престъпление, което крие опасност от зарази и епидемии. Вътрешностите от животни дори не трябва да се изхвърлят на регламентираното сметище, а да се изгарят в екарисаж.
След толкова сигнали в района на Ботевград, крайно време е нарушителите да бъдат установени и наказани.