Генералният секретар на европейския отдел на ФИБА Камил Новак назова имената на кандидатите за президент на ФИБА Европа. Изборът ще бъде през месец май.


"Не е тайна, че за този пост претендират двама кандидати - съответно шефовете на турската и македонската федерации, господата Тургай Демирел и Даниел Димовски. Кой ще победи, ще разберем скоро", каза Новак.


Новият избор е предизвикан от внезапната смърт на бившия президент на ФИБА Европа Олафур Рафънсон, който почина на 50- годишна възраст през юни миналата година.