Общината е преустановила  реализацията на проект „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, който спечели по програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 год, Причината е, че управляващият орган на програмата е наложил финансова корекция в размер 5 на сто от стойността на сключените договори по проекта с предмет: „Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на крепост „Боженишки урвич”, консервация на надписа на Севаст Огнян, обезопасяване на района около крепостта, подобряване на съоръженията на Урвишка поляна и на условията за достъп до крепостта и „Възстановяване, консервация, опазване на Часовникова кула в центъра на Ботевград” и „Ремонт и рехабилитация на път с. Боженица –Урвишка поляна”.


Общината ще оспорва финансовата корекция в съда. За целта в Общинския съвет е внесено за обсъждане и гласуване предложение за изплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 3 081 лв. за оказване на правна помощ и съдействие при изготвяне на искова молба и процесуално представителство и защита на общината.


Припомняме: На 6 март 2012 година Община Ботевград подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализация на проект „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен, културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, финансиран по схема “Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие”. Стойността на проекта е 3 400 000 лева. По него не се изисква финансиране от страна на общината.