От 2 до 11 юни в Информационния център, който се намира на партера  на община Ботевград, се приемат заявленията на млади семейства за безплатна почивка на Приморско това лято. Кандидатите попълват заявление по образец. Изискванията  са родителите да са на възраст до 35 години, а децата им – до 10 години. И двамата родители тряба да са адресно регистрирани на територията на община Ботевград. При подаването на заявленията  кандидатите трябва да представят  лична карта и акт за раждане на децата.
Комисията, която ще определи семействата, които ще бъдат включени в програмата за безплатен отдих, ще се произнесе от 12 до 17 юни.
Общината финансира само разходите за  нощувките в хотела, а  разходите за транспорт, храна и лични нужди се покриват от кандидатите.