Електронна регистрация за безработни ще въведе Агенцията по заетостта (АЗ). Това съобщи изпълнителният директор Асен Ангелов.
В рамките на един работен ден той изпълняваше задълженията на трудов посредник в столично бюро по труда, които включват регистрация и консултиране на безработни, приемане на заявки за свободни места от работодатели, както и обработване на данни. Целта на инициативата е изпълнителният директор лично да се запознае с трудностите, които срещат колегите му във всекидневната си работа, както и да бъдат предложени начини за оптимизация на комуникацията между посредниците и клиентите на бюрата.
Един от идентифицираните проблеми се изразява в липсата на достатъчно време за консултиране на безработните. В резултат на констатирания проблем е разработено и предложението хората, които се регистрират в бюрата, да могат да попълват на официалния сайт на АЗ в удобно за тях време необходимите данни, свързани с образование, трудов опит, очаквано възнаграждение, сектор, в който желаят да се реализират. „Идеята на предстоящата нова услуга е, когато безработните стигнат до бюрата по труда, предварително попълнените от тях данни вече да са обработени от трудовите посредници. Така времето, което безработният прекарва с трудовия посредник, ще бъде използвано оптимално и оползотворено изцяло за консултиране, мотивиране и насочване”, аргументира се Асен Ангелов.
Преди седмица агенцията пусна електронна услуга, насочена към работодателите. Те вече могат да заявяват свободни позиции не само на място в бюрата по труда, но и от разстояние в специално създадена електронна бланка на интернет страницата на АЗ. Улеснението веднага бе оценено от работодателите и само за няколко дни около 200 от тях са се възползвали от услугата.