Агенцията по заетостта одобри окончателно за финансиране новите проекти за реализация по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Общият размер на субсидията е 58 092 лева за следните десет проекта:

ОТ ОБЩИНА БОТЕВАГРАД:
Кметство село Врачеш за 3 работни места
Кметство село Скравена за 3 работни места
Кметство село Новачене за 3 работни места
Кметство село Литаково за 3 работни места
Кметство село Тлудовец за 3 работни места
Община Ботевград за 10 работни места


ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:
„Фабрика Медикет” АД за 5 работни места
Община Етрополе за 7 работни места


ОТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
Община Правец за 22 работни места
Областен управител на Софийска област /за Община Правец/ за 6 работни места


Проектите са със срок на реализация до 30 Юни 2010 година.
Начален срок за стартиране – м. Януари 2010г.
Право за наемане като бенефициенти по проектите имат безработни лица на социално подпомагане.
Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград и нейните филиали в Етрополе и Правец имат готовност за предприемане на действия по провеждане на процедурата за наемане на бенефициентите по одобрените проекти.
До края на 2009г. Дирекцията ще подпише новите договори с одобрените работодатели.