Най-малобройна остана Постоянната комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси в ОбС. Предложението на опозицията за увеличаване на състава й от три на пет члена не бе прието. 


По необясними причини мнозинството в ОбС ревностно пази Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси от чуждо вмешателство.  Както се очакваше групата на ГЕРБ не прие предложението на опозицията за допълване на тричленния й състав с още двама съветници - адв. Христо Якимов и Филип Филипов. Доводите на Маргарита Кирова да се запази броят на членовете в комисията не прозвучаха достатъчно убедително, според вносителите на докладната за промени в състава на постоянните комисии към ОбС.  По думи на съветничката работата на комисията не е толкова мащабна, тъй като „в поредица от заседания няма нито една докладна, в която някой от общинските съветници да е в конфликт на интерес. „Ако нещо е убягнало от вниманието на тази комисия, всеки един трябва да си знае правата и задълженията. В момента на работата на заседанието, саморъчно трябва да попълни декларация, че по този въпрос има конфликт на интереси. Това е, комисията няма такива функции, такива огромни задължения, каквито Вие й вменявате”, заяви Маргарита Кирова.
На последвалия въпрос от Гавалюгов дали по запитване на Христо Якимов е извършена проверка за конфликт на интереси на председателят на ОбС Йорданка Лалчева при гласуване на докладната на Радослав Наков за намаляване числеността на персонала във ВиК, Кирова отговори: „Тази комисия работи само с писмени документи.”. 
В крайна сметка не се разбра защо мнозинството в ОбС упорства срещу предложението на опозицията да има свои представители в Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Още повече, че по време на дебата Маргарита Кирова няколко пъти декларира, че няма основание за притеснение относно дейността на комисията.