Собствениците, които няма да ползват имотите си през 2015 година, могат да подадат декларация до отдел местни данъци и такси, за да не бъде начислявана такса битови отпадъци. Самата декларация е качена в интернет и може да бъде изтеглена от сайта на общината. В декларацията се посочват името на собственика, лични данни за него и  вида и местоположението на имота, който няма да се използва.
Изискването е имотът да не се ползва през цялата година.  Тази преференция не се отнася до хора, които живеят в чужбина и се връщат в жилищата си за времето на своята отпуска – напомнят от отдела за Местни данъци и  такси. Проверката дали един имот се ползва или не се прави чрез справка в ЧЕЗ и ВиК. Ако през годината собственикът е плащал сметки за ток и вода, не може да бъде освободен от такса смет.
Размерът на местните данъци и такси през 2015 година остава непроменен, съобщиха от общината.