Съгласно Устава на БК Балкан, Управителният съвет на клуба взе решение да свика Общо събрание. То ще бъде на 12 декември 2014 г.


Бе определен и дневният ред на събранието. Първата точка е отчет на ръководството на клуба. Във втората ще бъде направен финансов отчет. А в третата точка Разни ще бъде разгледана оставката на Михаил Михайлов като член на Управителния съвет.