Проект № DIR-51011116-34-118 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе" Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C031 от 08.08.2012 г.Уважаеми дами и господа,
Във връзка с успешното приключване на проект "Интегриран инвестиционен проект във водния секторна град Етрополе", имаме удоволствието да Ви поканим на Заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 24.03.2015 г. /вторник/, от 15:00 часа в Мултифункционалната зала на Община Етрополе, гр. Етрополе в сградата на НЧ «Тодор Пеев 1871», ет. 1.


Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите резултати от реализирането на проекта.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013Г."


С уважение,
Венета Гергова
Зам.-кмет на Община Етрополе