Кметът претърпял „душевни болки и страдания“, научавайки за изнесена в botevgrad.com информация в статията „Кметът заплашвал проверяващи полицаи от ОДМВР София област“. Това твърди потърпевшият в своя „Тъжба“ против електронната медия, внесена до Районен съд Ботевград чрез адвокат Цено Цеков - редовно използван от Община Ботевград юрист, който от скоро е и съсед на Георгиев в известната вилна зона над Новачене, след спечелен от него търг за общински терен, граничещ с кметското имение. Като компенсация на негативните преживявания, изразяващи се, според описанието в тъжбата, в „изнервеност, притеснение, разсеяност и нарушаване на нормалния ритАм на работа“, Георгиев претендира да му бъде изплатена изключително скромната, направо символична за неговия материален статус, сума от 10 хиляди лева. Воден от прословутата си слабост към финикийските знаци или може би в резултат на нововъзникнал и спешен зор за пари, в иска си тъжителят цели три пъти моли съда да му присъди исканото обезщетение. Ако случайно са пропуснали да прочетат, че му трябват 10 бона за да излекува наранената си душевност.


В своята „тъжба“ унизеният Георгиев посочва следната невярна, според него, информация, станала причина дълбоко да се нарани нежната му, чиста и силно чувствителна новаченска душа, за причинените страдания на която се решил да съди сайта, а именно:


В статията на botevgrad.com е написано  „ ..“Кметът си е позволил да сипе заплахи, ... с груб тон заплашил полицаите“, което е  абсолютно невярно. Показва ме като човек, който не умее да се владее, не спазва добрия тон, и по-лошото – човек, който не уважава представителите на закона и властта, каквито са полицаите. ..... 


С публикацията в botevgrad.com Георгиев счита, че са му „приписани престъпления“, които не е извършил, а именно:


Градоначалникът ни си е позволил да състави документ с невярно съдържание, като е излъгал контролния орган в София, че фирмата „Травъл Медиа Груп” ЕООД изобщо не е извършила доставките на костюми, декори и озвучителна техника“.


А ето как потърпевшият тъжител описва породилото се у него от изнесеното в статията неприятно усещане:


„Възприех написаното и твърденията като крайно обидно и унизително. Така бе възприето и от всичките ми познати, приятели  и най-вече от колегите, с които работя ежедневно. Написаното влияе изключително негативно на обществената оценка на моята личност. С текста си авторът, макара и анонимен, е целял да урони обществената ми репутация, да очерни доброто ми име. С голословните си твърдения създава недоверие към мен, чувство на несигурност и безпокойство сред многобройните ми познати, семейството, жителите на града и общината, чийто кмет съм от 12 години„


Извиняваме се на „жителите на града и общината за породилите се у тях чувства на „несигурност и безпокойство“ от публичното оповестяване на конкретни събития и факти по случая. Но твърденията ни съвсем не са „голословни„. Напълно отговорно информираме тях, както и душевно наранения ни кмет, че зад описаните събития и изнесената по случая информация в сайта botevgrad.com стоят реални документи, както и достоверни разкази на преки участници и свидетели в описаната в статията случка.


Във връзка със споменатата полицейска акция на 2-ри април тази година от анонимни, по разбираеми причини, полицейски източници се натъкнахме на една колкото любопитна, толкова и скандална информация. Кметът Георги Георгиев е бил предварително известен за идването на разследващите от ОДМВР София област от техен колега. Скандалите по тази тема изглежда тепърва предстоят.


В тази връзка, а и за да се убедим напълно в достоверността на предоставения ни от общински служители и споменат в статията документ, се сдобихме и с официалната документация по случая, изпратена от Община Ботевград до Управляващия орган на оперативната програма към Министерството на регионалното развитие. Запознавайки се с официалните писма, с изненада установихме, че изпратеното от Община Ботевград обяснение е изпратено не на оригинална хартия, с печат на общината и подпис на нейния представител, а в сканиран вид на електронен носител, без подпис до „Кмет .......... Георги Георгиев“ и без различим печат на Община Ботевград. В същото време обяснението, съдържащо се сканирано на CD, е съпроводено от придружително писмо на хартия, подписано от представителя на Община Ботевград и ръководител на проекта Цонка Иванова. Този странен начин на предоставяне на информация съвсем не е случаен и вероятно има пряка връзка с носената персонална отговорност от лицето, предоставило невярната информация. В съдържанието на официално предоставеното от МРРБ писмо-обяснение на бенефициента е посочено, че:  


„Планираните доставки за осъществяване на промоционална проява - „Последните дни на Цар Иван Шишман“ не бяха доставени от фирмата изпълнител на дейността.


С цел успешната реализация на проект и достигане на заложените цели и индикатори, община Ботевград използва ресурса на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ - Ботевград, както следва :  • Самодейци от читалището участваха в провеждане на историческата възстановка „Последните дни на Цар Иван Шишман“, което гарантира устойчивост и възможност за представяне на проявата ежегодно пред публика

  • От читалището предоставиха свой реквизит, с който беше обезпечено провеждането на промоционална проява.


В същото време, от потърпевшата фирма „Травъл медия груп“ ни предоставиха копие на приемо-предавателен протокол, надлежно подписан и подпечатан от доставчика и получателя на изработените по договор  костюми, декори и озвучителна техника, използвани при въпросната историческа възстановка.  


В споменатия вече документ, изпратен до УО на ОПРР от името на кмета Георги Георгиев, съществува още едно невярно твърдение. От достоверен източник научихме, че ангажирането на самодейците не е било задължение на „Травъл Медиа Груп“, а на друга фирма, изпълняваща дейности по туристическия проект – „Студио Златен век“ ЕООД.


Нашата медия се добра и до друг изключително интересен документ – писмо на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова до председателя на парламентарната комисия по усвояване на европейски средства Слави Бинев. В този документ Община Ботевград е обвинена, че умишлено е скрила приемо-предавателните протоколи от екип на проверяващите, както и самите доставени на общината костюми, декори и озвучителна техника. В писмото на регионалния министър следва унищожително за Община Ботевград заключение:


„С оглед на това, следва да бъде регистрирана нередност под формата на подозрение за измама и да бъде наложена финансова корекция от 100 % върху отчетените разходи по договор с изпълнителя „Травъл Медия Груп” ЕООД”.


Казано накратко, Община Ботевград получава нова финансова корекция в размер на 143 640 лева. Тази своеобразна глоба е заради допусната измама от страна на общината и кмета и ще бъде платена със средства на общинския бюджет.


При написването на „унизителната“ за Георги Георгиев статия е използвано съдържанието на горепосочените официални документи, както и официални и достоверни източници на информация, в лицето на преки участници и свидетели на всички описани в материала събития. Не смятаме обаче, че излагайки фактите такива, каквито са, носим отговорност за уронената като ботевградския площад чест на градоначалника


Така че, г-н Наранена душевност, намерете нематериален лек за вашите „душевни болки и страдания“, макар много да твърдят, че именно миризмата на парите поддържа вашето психическо равновесие и душевен мир.   


Но ще се опитаме да ви разберем, в случай, че в момента изпитвате спешна нужда от доказване на официални доходи, и сте открили този, признаваме си, доста оригинален начин легално да си набавите 10 бона. Макар че тази скромна сума едва ли ще ви свърши много работа.