Експерти и членове на Централната избирателна комисия, ГРАО и Областната администрация проведоха съвместна работна среща с представители на общини от Софийска област, която е част от разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите местни избори тази есен. Нейната цел беше участниците да бъдат запознати с аспектите на изборния процес, както и да поставят своите въпроси в тази посока.


От ЦИК обърнаха внимание, че времето за организация ще бъде по-малко в сравнение с това при предходния местен вот и призоваха общинските администрации да бъдат оперативни и мобилизирани, за да бъдат спазени законовите срокове, още повече, че е възможно да бъде проведен и референдум, което ще ги натовари при подготовката.


На следващо място участниците в срещата коментираха изборните книжа, подготовката на помещенията за секционните комисии, копирната техника и консумативи, правилата за изготвяне на избирателни списъци. Беше обърнато внимание на гласуването от чуждестранни граждани, пребиваващи у нас, такива, които са настанени в лечебни заведения, места за лишаване от свобода или са трудно подвижни, като от ЦИК специално подчертаха, че при местните избори няма да се издават удостоверения за гласуване на друго място, а избирателите ще упражняват своя вот според адресната си регистрация по постоянен и по настоящ адрес. Изискването е поне единият от тези адреси да бъде в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на изборите.


В рамките на срещата беше дискутирана и темата със състоянието и поддръжката на интернет страниците на общините, от където гражданите трябва да могат да правят съответните справки. Специална рубрика ще бъде стартирана и на сайта на Областната администрация.


От ЦИК изтъкнаха, че изборите в Софийска област традиционно са добре организирани, но все пак напомниха на общинските администрации, че могат да се обръщат към тях за съдействие по всички въпроси.