На  18 август „Елаците-Мед“ АД получи наградата на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за корпоративна социална отговорност (КСО) в категорията „големи предприятия“.


Тя беше присъдена за програмата на дружеството „Отговорност към местните общности“ по време на Националното честване на Деня на миньора в София. Номинацията на „Елаците-Мед“ АД спечели гласуване на журналисти от национални и регионални медии, до които бяха изпратени номинации за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния отрасъл за 2014 г.
Наградата беше връчена на инж. Добри Цветков от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. 
Програмата на „Елаците-Мед“ АД „Отговорност към местните общности“ за 2014 г. обхваща различни дейности, които са в съответствие с инициативата Глобален договор на ООН и са осъществени с безвъзмезден труд на служители и дарения. В рамките на една от инициативите „Подобряване на местната инфраструктура и превенция на бедствия“  беше направено дарение на БЧК за наводненията, за което Елаците-Мед получи награда като един от най-големите корпоративни дарители за 2014 г. В района на Средногорието дружеството оказа съдействие и по превенция на бедствия. Сред тях бяха корекция на реката в с. Карлиево и 140 м тръби за отводнителна траншея за води от склоновете; възстановяване на далекопровод, захранващ Депото за твърди отпадъци и изграждане улично осветление на околовръстен път в гр. Златица; помощ с техника за ремонт на горски пътища в гр. Златица, с. Чавдар и др.; проектиране на реконструкция и рехабилитация на пътя Чавдар-Петрич (9,270км).


Друга инициатива, за която „Елаците-Мед“ АД, спечели одобрението на гласувалите, бе „Ябълка за здраве“ -  за засаждане на ябълкови фиданки върху училищни терени в райони, в които от 30 г. няма ябълкови насаждения. Общо 35 директори и учители и 140 деца до 8 клас от училищата-партньори и 10 служители получиха първоначални знания и умения под ръководството на агроном и засадиха 75 ябълкови фиданки в седем училища-партньори в гр. Етрополе, гр. Златица, с. Мирково, с. Чавдар, с. Челопеч, гр. Копривщица. Екипи на „Елаците“ и „Геотехмин“ дариха в училищата по 1 кг. ябълки и листовки на 1491 деца от 1 до 8 клас. Днес учениците се грижат за засадените дръвчета.


Може би най-популярна в района на Средногорието сред програмите за КСО на „Елаците-Мед“ АД и „Геотехмин“ ООД е инициативата „Култура и национална идентичност“. Тя е насочена към знание и образование на младото поколение и опазване на културно-историческото наследство в общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и др. Провежда се от пет години. През 2014 г. бяха дарени 1000 книги на детски градини, училища и читалища, подпомогнати бяха издания на 5 известни автори и организирани културни събития с участието на представители на местните общности.


„Елаците-Мед“ АД е дарило материали или е извършило ремонт и иконопис в манастири и храмове в гр. Етрополе, гр. Ловеч, гр. Златица, с. Бенковски, с. Църквище. Възстановен бе паметник в чест на загиналите руски офицери и войници през Руско-турската освободителна война в местността Мурта, с. Бенковски.


Всички  доброволни инициативи се осъществяват от служители и работници от дружествата Елаците и Геотехмин. За двете дружества е особено важна обратната връзка и удовлетвореността от кампаниите, в които участват немалко представители на местните общности.


„Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците-Мед” АД и на община Етрополе – каза след връчването на наградата инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД. - Добрият диалог с всички заинтересовани страни е наша цел, а КСО е част от този диалог. Удовлетворени сме, когато виждаме същия стремеж и от страна на местните власти, на представителите на бизнеса и като цяло на обществото“.