Обстановката в Софийска област по отношение на разпространението на бруцелоза и антракс беше сред темите, обсъдени на заседанието на Областната епизоотична комисия, проведено днес. Тези въпроси бяха разгледани от комисията, във връзка с наличието на двете заболявания в някои области на страната. „Сметнахме за добре да анализираме ситуацията, тъй като обстановката на места в страната е обезпокоителна, а ръководството на Областна администрация държи Софийска област да бъде подготвена и да не допусне зарази на територията си”, заяви при откриването на срещата заместник областният управител Емил Атанасов.


Доклад по темата представи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните-София област д-р Пенчо Каменов. От него стана ясно, че в страната има общо 33-ма души, заразени с бруцелоза, от които 28 са в съседната на Софийска област – Кюстендил. Рискови групи са предимно животновъдите, ветеринарните лекари и хората, които консумират сурово мляко, подчерта д-р Каменов и припомни, че заразата в Кюстендилско тръгва именно след пиене на несварено мляко. По отношение на антракса, директорът на ОДБХ припомни, че рискът от заразяване е най-висок при колячите, тъй като често имат рани по ръцете, откъдето спорите на болестта могат да попаднат в човешкия организъм, какъвто е случаят от миналия месец във Варненско. Д-р Каменов успокои, че антракс и бруцелоза към момента в Софийска област няма, но въпреки това експертите препоръчаха засилване на контрола и въвеждане на комплекс от мерки, за да не бъде допуснато тяхното разпространение в региона.


На следващо място от ОДБХ запознаха комисията с риска от разпространение на заразен нодуларен дерматит. Експертите обърнаха внимание на болестта, тъй като по думите им, тя се е появила при животни на сирийско-турската граница преди две години, като в рамките на това време се е разпространила и достигнала до европейската част на южната ни съседка. Това от своя страна увеличава риска за България, смятат експертите и поясняват, че заразният нодуларен дерматит представлява силно заразно вирусно заболяване по едрите преживни животни. Характерни симптоми за него са треска и изрив от възловидни образувания по кожата, както и намален млеконадой. Според д-р Каменов, тази болест е по-опасна от шапа и може да доведе до загуби, включително за икономиката, тъй като при нейното установяване, търговията с животински продукти се забранява за срок от три години след ликвидирането на огнищата. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за хората, подчерта директорът на ОДБХ, но за животните няма разработена ваксина.


Във връзка с така представената обстановка, Областната епизоотична комисия взе решение в Софийска област да бъдат приложени следните мерки за профилактика и контрол на бруцелоза и заразен нодуларен дерматит:
І. Да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност структурите на Областната дирекция по безопасност на храните София област.
ІІ. За извършване на профилактика и контрол на болестите Бруцелоза по преживните животни и Заразен нодуларен дерматит сe забранява:
1. Придвижването на едри преживни животни, дребни преживни животни и еднокопитни животни от и към територията на община Рила и община Кочериново, област Кюстендил и община Червен бряг, област Плевен.
2. Придвижването на едри преживни животни от и към областите Бургас, Ямбол, Хасково, Смолян, Благоевград и Кърджали.
ІІІ. Да се осъществява стриктен контрол върху движението на едри и дребни преживни животни и еднокопитни на територията на цялата област.
ІV. ОД на МВР – София област да засили контрола върху транспортните средства превозващи живи животни. При констатирано нарушение да уведомяват служителите наОДБХ – София област и да й оказват съдействие.
V. Кметовете и кметските наместници на територията на областта да оказват съдействие при:
1. Предотваряване на продажба на сурово мляко на нерегламентирани места и на млечни продукти, произведени в нерегистрирани обекти по Закона за храните. При констатиране на нерегламентирана продажба да уведомяват служителите на ОДБХ – София област.
2.Извършване напроверки на всички животновъдни обекти за едри преживни животните на територията на съответните общини.
3. Разпространение на изготвените информационни материали.
VІ. Собствениците и управителите на животновъдни обекти за отглеждане на преживни животни на територията на София област:
1. Незабавно:
а) да въведат и засилят мерките за биосигурност на животновъдните обекти, като недопускат под никакъв предлог незаети лица да посещават фермите и да имат пряк и непряк контакт с отглежданите в тях животни;
б) периодично да извършват дезинсекция на животновъдните обекти и девастация на пасищата, където се хранят отглежданите от тях животни;
в) да уведомяват обслужващия ги регистриран ветеринарен лекар, както и официалния ветеринарен лекар, отговорен за здравеопазването на животните в съответната община, или кмета/кметския наместник при констатиране на промени в здравословното състояние на животните, намален млеконадой или за завишена смъртност.
2. Да не закупуват преживни животни, когато са:
а) с неизвестен здравен статус и произход;
б) с произход от населените места, посочени в т. II.1 и II.2;
в) неидентифицирани и непридружени с ветеринарномедицински документи за произход и здравен статус.
VІІ. Регионална дирекция по горите и НЛРС - СЛРБ незабавно да уведомяват ОДБХ София област за наблюдавани промени в здравословното състояние на диви животни или за намерени трупове.