На 12 и 13 декември тази година "Арена Ботевград" трябваше да приеме над 1000 състезатели по олимпийско таекуондо от десетки страни. Ботевград и "Арена Ботевград" бяха предпочетени от организаторите от клуб "Херея" пред София и други градове в страната, заради отличните условия, които предоставят залата и градът на състезатели, треньори, служебни лица и зрители. Организираното от "Сунг-ри Атлантик" и БФТ - стил WTF през месец май в "Арена Ботевград" държавно първенство за кадети и младежи остави много положителни впечатления в участниците и зрителите на събитието.


Организацията на подобен турнир е сериозна и отговорна задача и започва много преди датата на провеждането му. В тази връзка, с помощта на СК "Сунг Ри Атлантик" като съорганизатор, са проведени срещи с ръководството на Община Ботевград, сключен е договор със СД „Балкан“ за наем на залата, съгласувани са датите на състезанието с БК „Балкан“ и БФ Баскетбол, ангажирана е хотелската база в града, осигурени са спонсори, медийното отразяване на турнира, медицинското обезпечаване и охрана, кетъринг, транспорт и т.н. Тоест бяха извършени редица действия, насочени към безпроблемната организация на турнира.


След всичките тези усилия се стига до заседание на УС на БФТ, проведено на 01.10.2015 г., на което на представителя на клуб „Херея“ е заявено, че ръководството на БФТ е против организирането на турнира в Ботевград и няма да позволи провеждането му там. Може да бъде проведено навсякъде другаде, но не и в Ботевград. Мотивите за отказа са били в следния дух:


- нямало гаранции за нормалното провеждане на турнира (сключен договор с определени дати, права и задължения за страните, неустойки, очевидно не представалява достатъчна гаранция за БФТ);


- проблеми във Федерацията, породени от подадена и приета от съда жалба, по отношение на проведеното ОС през юли 2015 г.  


- някой бил публикувал или говорил някакви неща, в някакви медии срещу Федерацията.


"Сериозни и обосновани" мотиви за отказ да се организира турнир в Ботевград, които обаче очевидно не са пречка да се организират турнири в София и други градове на страната. С изключение на Ботевград.


Очевидно с това решение УС на БФТ е искал да санкционира не толкова клуб "Херея", колкото ботевградския "Сунг Ри Атлантик",  тъй като клубът не подкрепи кандидатурата на спечелилия на последните избори за президент на Федерацията Росен Михайлов. Въпреки че новото ръководство все още не е вписано от съда, поради вероятно опорочаване на изборното събрание и породените от това неясноти относно легитимността на новият УС и решенията които взема, желанието на организаторите на състезанието е било то да се проведе съвместно с БФТ в Ботевград. От мъглявите, неясни и некореспондиращи с вътрешните наредби на БФТ мотиви за отказ от провеждане на състезанието в Ботевград прозира преднамерено негативното отношение на БФТ към ботевградския "Сунг-ри Атлантик", което се демонстрираше и в първите няколко години от управлението на предишното ръководство на федерацията, продължава и при новото. Което всъщност не е чак толкова изненадващо, предвид факта, че четирима от седемте членове на новия УС са били членове и на предишния УС.


Негативният ефект от решението на БФТ се изразява не толкова от загубите, които понасят клубовете "Херея" и "Сунг - ри Атлантик" като организатори на състезанието, колкото в това, че състезатели, треньори, съдии, служебни и официални лица няма да имат възможността да вземат участие в едно отлично организирано мероприятие, проведено в една от най-красивите и функционални зали в страната. А жителите на Ботевград няма да могат да се насладят на динамични и ефкетни срещи по таекуондо от висока класа. Остава и проблемът с продължаващото разделение в БФТ между клубовете по всякакви линии – удобни и неудобни, софийски и провинциални, наши и ваши. А за ръководителите на БФТ очевидно това не е проблем, щом като инициират подобни действия.