РЕШЕНИЕ
№ 145
Етрополе, 26.10.2015


ОТНОСНО: Решение за избиране на общински съветници


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 247 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
РЕШИ:
Брой мандати за общински съветници: 17.
1.Общинската избирателна квота е 362 гласа.
2.Избрани за общински съветници независими кандидати: няма.
3.Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна, както следва:
 
2 ЕТРОПОЛЕ 8
5 ПП ГЕРБ 3
8 БСП 6
 
1.Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:


1.Емил Делчев Димитров 
2. Стефан Стоянов Борисов 
3. Димитър Сотиров Хаджиев 
4. Петко Петков Петков 
5. Янка Иванова Цветкова 
6. Володя Василев Вълов 
7. Ралица Цанкова Ботева 
8. Мария Стоянова Драганска 
9. Венета Радославова Гергова 
10. Георги Борисов Георгиев 
11. Марин Василев Маринов 
12. Владимир Петров Александров 
13. Васил Иванов Василев 
14. Васил Георгиев Василев 
15. Боряна Ценова Керемидска 
16. Лъчезар Христов Лазаров 
17. Цветолюб Веселинов Пенчев    


Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.