Уважаеми съграждани, жители на община Ботевград,


Изразявам своята сърдечна благодарност на онези гласоподаватели от общината, които дадоха своя глас за моята кметска кандидатура.


По време на кампанията моето послание към хората беше за промяна в стила и методите на управление на община Ботевград. 


Вярвам и съм убеден, че такава промяна може да се извърши.


Призовавам ви да гласувате и да  подкрепите кандидатурата на  Иван Гавалюгов.


Ботевград, 30.10.2015г.


Цанко Цанов