Г-н Степанов, имате ли вече точни данни каква площ обхвана горският пожар в събота и неделя?


В събота първоначалната ни информация бе, че огънят е обхванал около 100-150 декара. В момента обаче наши служители обхождат цялата обгоряла територия и очаквам, че пораженията ще бъдат върху 700-800 декара иглолистна и букова гора. В по-голямата си част това бе низов пожар, но в последствие започнаха да горят и дърветата. Така че има и места с върхов пожар и картината там ще бъде зловеща.

Какви са причините, довели до този голям горски пожар?


Нямам точна информация откъде е тръгнал огънят. Едно е сигурно – там е имало горски работници, представители на дърводобивни фирми, имало е туристи и мотористи. Би могъл да бъде всеки един от тях. В публичното пространство вървят различни версии, но не бих могъл да ги коментирам, тъй като аз лично нямам никаква достоверна информация.

Каква ще бъде съдбата на тези обгорели горски територии?


700 декара е обгорялата територия, но много малка част от гората ще изсъхне. Предстои ни да преценим каква площ е застрашена от изсъхване и за тази територия  да бъде проведена процедура по най-бързия начин да сe добие дървесината, за да не става причина за тръгване на болести, гъби, вредители и т.н.
Уверявам ви, много малко дървесина ще бъде отрязана по този повод в огорелите територии.

Възможно ли е това да е било и причина за умишлен пожар – да се разреши след това сеч?

Възможно е. Но не допускам такъв вариант. Твърде малко би била като количества тази дървесина. Според мен това не представлява интерес. Освен това се намира в тежък раойн, трудно достъпен. Затова не допускам палежът да е извършен по тази причина.

А възможна ли е другата хипотеза – пожарът да прикрие следи от незаконна сеч. Т.е. да са отсечени повече дървета, отколкото е било разрешено в тази територия?

И това е възможно, но не го вярвам. Действащият там обект беше под непрекъснат контрол. Имаме няколко констативни протокола за хода на сечта и мисля, че там няма какво да се прикрива. Нещата са коректни. Изгоря и част от вече добитата дървесена, но не е голямо количество. Мисля, че в този обект няма какво да се прикрива.