Три фирми са подали оферти по обществената поръчка за доставката на горива за общината и общинско предприятие „Регионално депо за неопасни битови отпадъци”. Това са „Лукойл България”, „Петрол” и „Цеки - Захариев и с-ие”. Ценовите предложения бяха отворени тази сутрин от петчленна комисия в зала 14 на общинската администрация по реда на постъпването им.  На отварянето присъства зам.-кметът на общината Борис Борисов.
В залата бяха допуснати медиите, желаещи да отразят отварянето на офертите. Представители на фирмите-участници в обществената поръчка не бяха дошли.
И тримата участници са подали оферти по двете обособени позиции. Ценовото предложение на „Лукойл България” ЕООД е 2 % отстъпка от продажната цена на дребно на литър бензин А95 и за А98, както и същата отстъпка от продажната цена на дребно на литър дизелово гориво.
Вторият участник – „Петрол” АД, предлага 2.1% от продажната цена на дребно на литър бензин А95 и същата отстъпка от продажната цена на дребно на литър дизелово гориво.
Третият участник СД „Цеки – Захариев и с-ие” предлага 6% отстъпка от продажната цена на дребно на литър бензин и същата отстъпка от продажната цена на дребно на литър дизелово гориво.
Протоколите от заседанието на комисията ще бъдат публикувани на сайта на общината, раздел „Профил на купувача”. Там е обявена и обществената поръчка за доставка на горива за нуждите на община Ботевград и регионалното депо.