Вчера на страницата на общината е обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград”. Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции. Пет  от тях са за доставка на по един брой употребявани машини: асфалтополагаща  машина, валяк – двубандажен асфалтов и комбиниран асфалтов валяк; самосвал; компактна комунална мултифункционална машина; мотометачна машина. Шестата позиция е за доставка на нов багер. 


Прогнозната обща стойност на цялата обществена поръчка е 281 832 лева, без ДДС. Срокът за подаване на оферти или заявления за участие е до 17.30 часа на 8 септември 2016  год. 


Повече подробности за обществената поръчка кандидат-изпълнителите могат да получат ОТТУК.