Фирмите, подали оферти за изпълнение на обществена поръчка за подмяна на водопровод и изграждане на канализация на територията на общината, са „БМ Груп Инженеринг“ ЕООД – София; „ЛКС“ ООД – Мездра; СД „Цеки Захариев и сие“ – Врачеш; „Люник“ ЕООД – Драгоман; „Мея“ ЕООД – София. Последният кандидат е отпаднал от класацията поради това, че не е представил един от посочените документи за участие. 


На първо място е класирана фирма „Люник”. Тя и останалите фирми са представили оферти за изпълнение и на двете обособени позиции на обществената поръчка.  


Към първата се отнасят следните  дейности:  подмяна на водопровод с отклонения, ремонт на Ревизионните шахти и улични оттоци и асфалтиране на ул. "Георги Попиванов" в с. Трудовец - /450 м/ – 70 250 лв. ;  подмяна на водопровод на ул. „Трети март“ в с.Врачеш /857 м/ – 78 833 лв.; подмяна на водопровод на ул. "Люто Войвода" в с. Литаково  /200 м/ - 25 000 лв.;  подмяна на етернитов водопровод в участъка между център на с. Литаково с О.Т. 148 и вход на училище "В. Левски" с О.Т. 140 , смяна бордюри и частично асфалтиране в с.Литаково - 18 083 лв.


Предвидените средства за обособена позиция №2 са в размер на  67 500 лв. Те се разпределят, както следва:  изграждане на канализация по ул."Георги Бенковски" в с. Скравена  /240 м/  – 32 917 лв.; изграждане на канализация на ул."Искър"  /150 м/ и подмяна на водопровод в с. Новачене – 15 333 лв.; изграждане на канализация на ул."Ангел Кънчев"  /102 м/ в с.Новачене – 9 333 лв.; канализация за водоодвеждане на дъждовни води, О.Т. 275 до О.Т. 277, ул. "Слав Караславов" в с. Литаково – 9 917 лв. 


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 259 666 лева без ДДС. Срок за изпълнение  на двете обособени позиции е съответно  45 и 35 дни, се посочва в обявлението на общината.