"Готовността на г-н Гавалюгов да подпомогне това, което е започнато, не можем да не я приемем разумно, даже с благодарности. Въпросът е там, че за тази дупка в бюджета на клуба, която се отваря, все още нямаме ясен вариант за дофинансирането на нашия отбор. Затова ще съберем всички състезатели, за да видим до каква степен можем да поемем този ангажимент и това доверие от страна на новото ръководство на общината.


 Надявам се, както си говорихме с г-н Гавалюгов, че до две седмици ще имаме някакви виждания в тази посока за окончателен вариант. Защото не е важно да изкараме до края на календарната година, за този период бюджетът е обезпечен. Заплатите са осигурени, ще бъдат дадени до 6-7 декември. Според договорката с г-н Гавалюгов ще бъдат обезпечени и заплатите за декември. Това, което е изключително важно е, че трябва да има виждане за следващата година. И ако не можем да осъществим предварително заложения бюджет, ще отворим трансферите на играчите, доста от тях са желани от други отбори. Така че, ако не можем да се справим, не можем да ги задържаме.


Относно финансирането от страна на Лекс Груп. Би било изключително нереално да кажа, че мога да поема цялото финансиране. Защото и до момента ние поехме – въпреки че цялото финансиране трябваше да бъде от общината – една голяма част до края на 2015 година, която е около 200 хиляди лева и това изчерпва резервните ни ресурси.


 Така че е трудно да се прогнозира какво можем да осигурим като бюджет. Ако нещата опрат до там, че за сто хиляди лева не можем да завършим сезона, ще се опитаме да се справим по някакъв начин."


На въпроса реална ли е възможността да бъдат отворени траннсферите на играчите, Цветан Луканов каза следното. "Това ще оставя момчетата сами да решат. Защото в крайна сметка това, което казва г-н Гавалюгов и това, което аз обещавам, всъщност не е достатъчно. В крайна сметка тяхно е правото дали да се доверят на ситуацията, която коректно и откровено споделихме днес. Дали те са съгласни, примерно, ако не могат да вземат заплати за един-два месеца, но да са убедени, че ние ще направим всичко възможно да ги изплатим. Просто решението ще бъде тяхно. Не мога да поема друг ангажимент."