Със свое решение от днес Общински съвет – Ботевград даде съгласие община Ботевград да кандидатства с проект по програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Наименованието на проекта е „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац, Република Сърбия”. Общата стойност на проекта е 600 000 евро, като по-голяма част от средствата са за Община Ботевград. Това уточни кметът Иван Гавалюгов.  
По проекта се предвижда изработване на програма за обучение, уеб базирана платформа за отчитане изпълнението на програмата, модернизиране и строително-ремонтни дейности в спортна зала „Балкан” и оборудване на спортна зала „Арена Ботевград”, се посочва в докладната до местния парламент.
По време на обсъждане на предложението, кметът Иван Гавалюгов разясни какво точно ще бъде направено по проекта – ремонт на покрива, на съблекалните и на административната част, подмяна на дюшемето и кошовете в спортна зала „Балкан”, оборудване за фитнес помещението и медицинския център в зала „Арена Ботевград”.
„Съфинансиране от страна на община Ботевград няма, 85 на сто от средствата се осигуряват по програмата, 15 на сто – от държавния бюджет, обясни още Иван Гавалюгов. –Надявам се, че ще подготвим качествен проект, който да бъде успешно защитен и финансиран”, допълни той.