Изграждане на отоплителна инсталация за общите части в сградата на доболничната помощ, както и подмяна на дограмата  са включени в проект,  с който община Ботевгред ще кандидатства за финансиране по програма „Красива България”.
Стойността на проекта е до 180 000 лева.
Обсолютно всички 29 общински съветници днес гласуваха „за” общината да кандидатства по „Красива България” за ремонт на сградата на поликлиниката.
Йорданка Лалчева попита защо в проекта не е включен ремонт  и на тоалетните, но от отговора на зам.кметът Цветелин Цветков стана ясно, че средствата по проекта  са ограничени и няма да стигнат за всички нужни ремонти.
Предварителното намерение на общината бе да кандидатства с проект по „Красива България” за ремонт на кухненския блок на болницата, за която има предписания, издадени от санитарните власти. Оказало се обаче, че това не отговаря на изискванията на програмата.
По „Красива България” общината ще кандидатства и с проект за ремонт на Паметника-костница в Скравена. Проектът е за 102 000 лева, с които да бъдат изградени дренаж за отводняване, ремонт на Костницата, както  и за ново осветление  и ремонт ан пространството около Паметника- костница, където се съхраняват черепи на Ботеви четници.