Спасен Ценов – общински съветник от МК ГДБОП, е внесъл докладна в ОбС, в която предлага да бъде изготвена двугодишна програма за привличане на инвестиции и изграждане на бранд „Ботевград” като дестинация за инвестиции. Проектът за решение включва няколко подточки: Изготвяне на двугодишна стратегия с конкретни дейности – до 31 март 2016 год.; Публично обсъждане на изготвената стратегия да се проведе до 30 април 2016 год.; Одобрение на стратегията и бюджет за реализиране – до 30 април 2016 г.; Изпълнение на стратегията – до 30 април 2018 г.; Отчитане на резултатите от нейното изпълнение – до 30 септември 2018 год.


С изготвяне на стратегия за улесняване достъпа на инвеститорите, създаване на бранд и популяризиране на Ботевград като дестинация, общината ще създаде сериозни предпоставки за растеж. Присъствието на нови инвеститори ще повиши конкуренцията между работодателите, което от своя страна ще повлияе на квалификацията на работната ръка и средната работна заплата за района. Ще доведе до нови приходи за местната хазна и възможности за ползотворни публично-частни партньорства. Също така ще даде по-добри възможности за работа между местните училища и бизнеса, както и зо зараждане на центрове за предприемачество и развойна дейност. Това са част от мотивите, които съветникът изтъква в докладната до ОбС.


Предложението на Спасен Ценов ще бъде обсъдено на редовната сесия на местния парламент, насрочена за 28 януари.