Наскоро Министерството на земеделието и храните оповести на своята страница в интернет списък с одобрените стратегии на местните инициативни групи, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони. Както е видно от таблицата, утвърдените стратегии, които ще получат финансиране, са 25. Сред тях подадат три от Софийска област. Това са на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ябланица – Правец”, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Самоков” и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд – Своге”. 


В графа „Резерва” попадат 26 стратегии. Те са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, но за тях не е наличен бюджет, се посочва в публикацията на Министерството на земеделието и храните. Сред тези стратегии е и на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Ботевград”. Тя е на стойност над 7 000 000 лева. Стратегията съдържа мерките, по които потенциални бенефициенти от ботевградска общината могат да кандидатстват с проекти пред МИГ. Но засега тази възможност за финансиране на проектни разработки отпада. 


Стратегията на Сдружение „Местна инициативна група – Ботевград” е получила две оценки – на външни експерти и на Министерството на земеделието и храните.  Разликата между двете е фрапираща – с около 28 точки, научи наш репортер. Външните експерти са дали висока оценка за разлика от земеделското ведомство. Ръководството на Сдружението ще поиска по съответния административен ред Министерството да преразгледа своята оценка. 


Въпросът за оценяването на Стратегията бе коментиран и на срещата на кмета Иван Гавалюгов с народните представители от София област, която се проведе вчера – 9 януари, в общинската администрация.  Представители на МИГ Ботевград, които също присъстваха на срещата, запознаха депутатите и със самата Стратегия. 


„Във връзка с този проблем ще отправим запитване до Министъра на земеделието и храните дали ще е възможно да се отпуснат допълнително средства за тези стратегии, които първоначално са били одобрени. Това са качествени и стойностни стратегии, чрез които може да се осигурят средства за подпомагане на малкия и средния бизнес и местното население. Познавам хората, които ни представиха Стратегията на МИГ Ботевград, познавам и хората, които са я изготвили. Те са доста качествени експерти. Затова не се съмнявам, че Стратегията е била на ниво. Признавам оценката, дадена отвън. Проблемът е друг – прекалено малко е финансирането за тези местни инициативни групи. Те заместват финансирането по проекти там, където е недопустимо финансиране по Програмата за развитие на селските райони и по Програмата за опазване на околната среда. Този вакуум, който се получава, е в състояние да бъде покрит от местните инициативни групи, но както вече казах – финансирането е недостатъчно, за да може да покрие всички одобрени стратегии”, обясни пред наш репортер народният представител от БСП Радослав Стойчев.