Община Ботевград е кандидатствала по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на заетост за младежи до 29 години. Проектът е получил одобрение за 21 човека, които се разпределят по седем в дейностите озеленяване, поддръжка и невъоръжена охрана.
Предстои подписването на договор между Община Ботевград и Агенцията по заетостта и назначаване на насочените от Бюрото по труда безработни младежи за срок от шест месеца. За тях ще отговарят трима наставници.