Общинското ръководство предлага изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Изменението касае чл. 55 – „Такси на общински учебно- спортно-тренировъчен център „Васил Левски” – Ботевград”. Предлагат се цени на билети за еднократни и цени на карти за многократни посещения.
За деца до 16 години билетите за посещение на басейн, сауна и фитнес ще са по 3 лв., а за възрастни – по 5 лв. Карта за 10 посещения в рамките на месец, считано от датата на закупуване, ще струва 20 лв. - за деца до 16 год. и 40 лева – за възрастни. Цената на карта за 25 посещения в рамките на три месеца от датата на закупуване ще бъде 45 лв. – за деца до 16 год. и 80 лв. – за възрастни. Карта за 50 посещения в рамките на 6 месеца ще струва 80 лв. – за деца до 16 год. и 150 лв. за възрастни. Карта, която позволява 100 посещения в рамките на година, ще бъде издавана на деца до 16 год. срещу 120 лв., а за възрастни – срещу 200 лв.
Децата с увреждания ползват басейна с придружител безплатно, с цел рехабилитация.

Сега действащите такси за ползване на услугите на учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски” – Ботевград са следните:
За ученици от общинските училища и за ползване на всички услуги, предоставяни от центъра за времето от 8 до 16 часа във всички дни безплатно, за организирани посещения на ученици от общинските училища, които са членове на спортни клубове, провеждащи своята дейност в комплекса за времето от 8 до 20 часа във всички дни на седмицата – безплатно;
За ученици за ползване на всички услуги, предоставяни от центъра след 16 часа и в събота и неделя – 5 лв.;
За възрастни за ползване на всички услуги, предоставяни след 16 часа и в събота и неделя – 12 лв.;
За възрастни за ползване на фитнес зала след 16 часа и в събота и неделя – 4 лв.;
За възрастни за ползване на басейн след 16 часа и в събота и неделя – 10 лв.;
За деца, страдащи от детска церебрална парализа, за ползване на басейн два пъти в седмицата по 1 час – безплатно.

Предложението за допълнение в Наредбата се отнася за ОП „Боженишки Урвич”. В разпоредбите на глава трета  „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, се създава нов член – 55 „б”, със следния текст: Цени на услуги на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич”;
-нощувка в двойна стая – 20 лв. на легло на ден за периода от 1 април до 30 септември, включва закуска;
-нощувка в двойна стая – 25 лв. на легло на ден за периода от 1 октомври до 31 март, включва закуска;
-нощувка в апартамент – 30 лв. на легло на ден, включва закуска;
-нощувка за ученици и пенсионери от община Ботевград – 10 лв. на легло на ден, включва закуска;
-нощувка на деца до 7 год. не се заплаща;
-за ползване на открития плувен басейн на общинската почивна база се заплаща такса, както следва: за ученици, студенти и пенсионери – 3 лв. на ден, а за всички останали лица – 5 лв. на ден;
-такса за ползване на зала за провеждане на конференции и семинари – 20 лв. на ден. 

Измененията в действащия подзаконов нормативен акт се налагат във връзка с оптимизиране на работата на учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски” и увеличаване приходите от входни такси. Направените допълнения ще доведат до подобряване на ефективността от дейността от Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич” и осъществяване на по-добър мениджмънт. Това се посочва в докладната, внесена за утвърждаване в Общинския съвет.