Община Ботевград ще осигури първоначалното финансиране за археологически разкопки в местността „Боженишки урвич”. Целта е да се проучи обстойно средновековната крепост, която се намира там. За по-нататъшната научна и изследователска дейност общината ще потърси финансова подкрепа от Министерството на културата. Средства за целта могат да осигурят и частните фирми.

Обмисля се идеята да бъдат организирани ученически и студентски бригади, които да помагат при разкопките - каза кметът Георги Георгиев.