Поводът за работната среща  днес бе  изострената криминогенна обстановка в Ботевград. Кметът Иван Гавалюгов е поставил пред министър Бъчварова въпроса за намалената численост на състава на местното полицейско управление и честата смяна на началници, което се отразява на цялостната работа на полицията в общината. Министър Румяна Бъчварова се е ангажирала МВР да аналиизра ситуацията и да предложи конкретни мерки за Ботевград за повишаване сигурността на гражданите. Министър Бъчварова е коментирала, че след приемането на Закона за МВР, който в момента се разглежда в Народното събрание, ще има възможност на трудови договори в полицейските управления да се назначават и бивши служители на полицията, така че да се покрие недостига на кадри в системата.
Следващата седмица кметът Иван Гавалюгов ще се срещне с главния секретар на МВР Георги Костов, който се очаква да пристигне в Ботевград.