Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността "Главен експерт Контрол по строителството и оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи”


Изисквания  за заемане на длъжността са следните:


1. Образование - висше техническо, минимална образователна степен „бакалавър”


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността- 2 години.


3. Компютърна грамотност.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на Община Ботевград


2. Автобиография


3. Копие от документ за завършено образование


4. Копие от трудова книжка


Срок за подаване на документите – до 28.04.2016 година 


Документите ще се приемат в ЦИОГ – Гише “Деловодство” – партерен етаж на общината.


От община Ботевград напомнят, че срокът за подаване на документи за длъжността главен експерт ”Общинска собственост”, е до 22.04.2016 г.:


Изисквания  за заемане на длъжността:


1. Образование – висше юридическо, икономическо или инженерно-строително, минимална образователна степен "бакалавър";


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността- 2 години;


3. Компютърна грамотност;


Необходимо е кандидатите да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на Община Ботевград;


2. Автобиография;


3. Копие от документ за завършено образование;


4. Копие от трудова книжка;


 


 


Документите ще се приемат в ЦИОГ – Гише “Деловодство” – партерен етаж на общината.