От няколко дни община Ботевград обяви на публично място списък на фирмите, които дължат данъци и такси на общината. В списъка са имената на тези фирми, чиито задължения са в размер над 5000 лева.


2 120 хиляди лева са задълженията на граждани и фирми за неплатени местни данъци и такси само за изминалите пет години. Като се прибавят и 436 000 лева лихва, общата сума надхвърля 2.5 милиона лева.


Абсолютен рекордьор е Ангел Станиславов Стойчев. Той дължи над 200 000 лева за местни данъци и такси. Ангел Стойчев купи общо 48 сгради и 157 декара от площадката на бившия завод "Чавдар". Общината води с него съдебни дела от 2011 год.


Има десетки фирми, които дължат големи суми. Част от тези фирми обаче са заличени в търговския регистър, обявени са в несъстоятелност или ликвидация. Предварително са разпродали имуществото си, така че не разполагат с никакви активи, към които да бъдат предприети мерки за принудително събиране. Нещо повече, има случаи, в които фирми са продадени на нови собственици, като сделката е изповядана без да се отчетат задълженията към общината за неплатен данък сгради и такса смет.


Има и такива фирми, които са купили имоти в Ботевград, но не могат да бъдат открити на посочените от тях адреси. Не са малко и тези, чиито задължения са отпаднали поради изтичане на давностен срок.


В момента в общината актуализират списъка на длъжниците. Изпращат се официални запитвания до Агенцията по вписванията и НАП. Срещу тези фирми, които имат някакво имущество, общината ще заведе изпълнителни дела. Ще се иска запориране на банкови сметки на фирми и запор на заплатите на физически лица. От общината обаче заявяват, че ще налагат не само възбрани, а ще се мине и към публична продан на имущество. А тази процедура още повече утежнява положението на длъжниците, защото освен задължението си към общината, те трябва да платяти огромни такси за образуване на изпълнително дело, за изнасяне на публична продан, за опис на имуществото и т.н.