Министерството на труда и социалната политика започва разпространението на анкетна карта за българи, работещи в Испания, и анкетна карта за работодатели в България. Анкетните карти са изготвени за пилотно изследване на нагласата на българските граждани, работещи в Испания, да се върнат на работа в България и нагласите на работодателите в България да наемат тези българи. Срокът за попълване и изпращане на анкетните карти е 25 септември 2008 г.

МТСП инициира изследването в изпълнение на Плана за 2008 г. по Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015) и Плана за действие за 2008 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Резултатите от попълването на анкетните карти ще помогнат при подготовката на пилотна трудова борса в Испания в началото на ноември т.г.

Анкетните карти ще се разпространяват чрез интернет-страниците на Посолството на България в Испания (Служба по трудови и социални въпроси), Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за българите в чужбина.