Одитът в болницата, които бе разпореден от кмета на община, е приключил. До десет дни ще бъде изготвен одитният доклад. Резултатите от него ще станат публично достояние чрез медиите. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов. 


„Този одит доста се проточи. Не съм давал някакви изрични указания за кратки срокове за извършване на проверката, тай като считам, че е по-редно да бъде качествен, отколкото скоростен. Проверката обхваща три години назад. Обемът на преглежданата документация действително е сериозен. По предварителна информация,  докладът ще надхвърли сто страници. Поради тази причина ще е необходимо известно техническо време, за да бъде подготвен”, коментира Иван Гавалюгов. 


Кметът каза още, че е получил уверение от одитното звено в общината, че до дни ще му бъде предоставен проект на доклада. С него ще бъде запознато и ръководството на болницата за евентуални възражения.