От днес новата дирекция „Сигурност и обществен ред” към община Ботевград ще приема сигнали на безплатен телефонен номер 080020007 за нарушения на обществения ред. Телефонът ще отговаря на обажданията 24 часа в денонощието, съобщава общинският сайт. 


Към момента в дирекцията работят 15 човека – директор на общинската структура, 10 патрула – по двама на смяна, и 4 –ма служители, които ще приемат обажданията на граждани. 


„Нашата дирекция трябва да осигури реда и спокойствието на гражданите, при спазване разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред. Ще се извършва цялостно видеонаблюдение на града. Камери ще бъдат поставени на възлови места и в големите села на общината. Приемаме сигнали за нарушаване на обществения ред, безстопанствени животни, паркиране в зелени площи и по тротоари, както и нарушаване на спокойствието с шумни прояви в малките часове. Предстои актуализиране на Наредба №1, което ще ни даде повече възможност за ефикасно решаване на проблемите.“, обясни директорът  на Дирекция „Сигурност и обществен ред” Деян Николов, цитиран от общинския сайт.